سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
هرکس دانش را برای غیر خدا فرا گیرد یا با آن غیر خدا را اراده کند، جایگاهش را در آتش تدارک کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]