سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
شخص دیندار، ... حسادت را رها کرده است .در نتیجه، دوستی پدیدار شده است . [امام صادق علیه السلام]