سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
ساعت دماسنج
اساس حکمت، مدارا کردن با مردم است . [امام علی علیه السلام]