سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
کسی که ساعتی بر خواری فراگرفتن شکیبایی نورزد، همواره در خواری نادانی باقی بماند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]