سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
مردم چیزى از کار دین را براى بهبود دنیاى خود وانگذارد جز آنکه خدا چیزى را که زیانش از آن بیشتر است پیشاپیش آنان آرد . [نهج البلاغه]