سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هر که نرمخو گردد، دوستی اش [در دل ها [جایگیرمی شود [امام علی علیه السلام]