سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
چون دانشمند بمیرد، همه چیز حتی ماهیان در دریا بر او بگریند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]